COVID-19 | Peranan teknologi dalam perang COVID-19

COVID-19 | Peranan teknologi dalam perang COVID-19
weathers happy pills


Malaysia perlu terus meneroka teknologi kecerdasan buatan (AI) agar dapat memberi penyelesaian bukan sahaja sewaktu pandemik COVID-19 malah untuk jangka masa panjang.
Untuk berbincang lanjut berkenaan perkara ini, kita bersama Pensyarah Kanan Jabatan Sains Data & Felo di Institut Kepintaran Buatan dan Data Raya UMK, Dr Hasyiya Karimah Adli.
#COVID19 #Peranan #teknologi #dalam #perang #COVID19

movie sub eng